Pijn en migraine


Iedereen heeft wel eens pijn: migraine, hoofdpijn, tandpijn, spierpijn, rugpijn, uitstralingspijn, schouder- en armpijn, pijn in de benen, kniepijn, enkelpijn, nekpijn, buikpijn, menstruele en gynaecologische pijn, fibromyalgie, reumapijnen, artrosepijnen, aangezichtspijn, pijn tussen de ribben, pijn aan de borsten, staartbeenpijn, pijnen op de wervels... .

Pijn kan vele oorzaken hebben en veel vormen aannemen en is heel individueel. De één schreeuwt het uit bij iets waar een ander geen kik voor geeft.

Pijn is lichamelijk maar ook emotioneel. Angst, stress of verdriet kunnen pijn verergeren. Vreugde, geluk of goed gezelschap kunnen pijn verzachten.


Soorten pijn

Acute en subacute pijn, waarbij een duidelijke oorzaak bestaat.
Voorbeelden hiervan zijn pijn na een trauma of een operatie, pijn als gevolg van degeneratieve ziekten zoals reuma (reumatoïde artritis), M.S. (multiple sclerose).

Chronische pijn.
Soms is er voor chronische pijn een duidelijk aanwijsbare oorzaak, bij bv. pijnklachten in een operatielitteken als gevolg van de nieuwvorming van zenuwweefsel. Soms is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak.
Het merendeel van de chronische pijnklachten heeft geen enkele functie en moeten als een op zichzelf staande ziekte beschouwd worden.

Centrale pijn of  pijn in het zenuwweefsel zelf.


Acupunctuur bij pijn

Acupunctuur speelt een belangrijke rol bij het behandelen van chronische én acute pijnklachten. Het reguleert de verstoorde energiecirculatie en herstelt de balans in lichaam en geest.

Acupunctuur kan ervoor zorgen dat:
- de pijn verdwijnt of vermindert,
- het pijnniveau verlaagt,
- het vermogen om met pijn om te gaan verbetert,
- de functionele dagdagelijkse activiteiten beter uitgevoerd kunnen worden,
- de levenskwaliteit verhoogt.


Wetenschappelijke erkenning

Acupunctuur wordt in wetenschappelijke kringen erkend als pijnstillende therapie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat acupunctuur lichaamseigen morfineachtige stoffen doet vrijkomen in het lichaam. Het heeft ook een werking op bepaalde hersendelen waardoor pijn kan afnemen.


Hoofdpijn

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende klachten in onze maatschappij. Er zijn weinig mensen die nog nooit hoofdpijn hebben gehad.  Hoofdpijn kan geïsoleerd voorkomen, als enig symptoom, of deel uitmaken van een meer algemeen ziektebeeld.

Hoofdpijn kan constitutioneel zijn, wijzend op een aangeboren aanleg, kan stressgebonden zijn, kan worden uitgelokt door allerlei emotionele toestanden zoals boosheid, overdreven bezorgdheid, angst, of door bepaalde voedingsmiddelen (alcohol, pikante voeding, …) of onregelmatige eetgewoontes. 

Hoofdpijn kan te maken hebben met vermoeidheid, langdurig geconcentreerd werken, of gekoppeld zijn aan de menstruele cyclus. Hoofdpijn kan optreden na trauma, soms zelfs jaren na het ongeval, en allerlei infecties of grieptoestanden kunnen eveneens de oorzaak zijn van hevige hoofdpijn.

Sinusitis, tandprobemen en hoge bloeddruk behoren ook tot de lijst van mogelijke oorzakelijke factoren, net zoals tumoren of bloedingen in de hersenen.


Nut van acupunctuur

Waar Westerse medicatie meestal symptomatisch is (dwz dat ze de pijn verdrijft wanneer die zich voordoet, doch de oorzaak niet wegneemt) is het effect van acupunctuur meestal tweevoudig:
- enerzijds is acupunctuur tijdens de acute fase van de hoofdpijn eveneens symptomatisch en kan ze dus evengoed de pijn direct verminderen en zo het comfort van de patiënt verbeteren;
- anderzijds werkt acupunctuur ook in op het onderliggend mechanisme dat de hoofdpijn veroorzaakt zodat de hoofdpijnaanvallen (zoals bij zenuwpijnen, migraine of spanningshoofdpijn) naar de toekomst toe zullen verminderen of wegblijven.


Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Dit is afhankelijk van de duur, de ernst en de aard van de hoofdpijn. Bij acute hoofdpijn kan één behandeling volstaan. Voor chronische hoofdpijn of recidiverende hoofdpijnklachten zoals bij migraine zijn één of soms meerdere sessies van 10 beurten nodig. Wel is de werking van de acupunctuur cumulatief: het effect wordt na meerdere behandelingen steeds langerdurend.

Bron: acupunctuur-baf.be


Ik heb mijn eindwerk gemaakt over migraine.
Acupunctuur, al dan niet in combinatie met een routine medicamenteuze behandeling, geeft positieve resultaten. De meeste onderzoeken geven aan dat preventieve behandeling met acupunctuur het aantal migraine- aanvallen per maand vermindert en de hoofdpijn wordt minder intens. Acupunctuur geeft ook positieve effecten bij behandeling van een acute migraine- aanval.