AcuGraph
Meten is weten - Energetische screening


Het gebruik van de AcuGraph in de praktijk: Oosterse wijsheid combineren met Westerse technologie. - Meten is weten - Energetische screening.

Het menselijk functioneren hangt af van het energetisch vermogen (Qi) van het lichaam om zowel fysische als psychische componenten op een zo goed mogelijke manier te laten werken.
Het energetisch vermogen is niet alleen een optelsom van de hoeveelheid energie die we bezitten, maar is ook een kwestie van de verdeling van de verschillende soorten energie in ons lichaam. Deze twee samen bepalen in hoeverre we gezond zijn. 

Een goede verdeling van onze energie zorgt ervoor dat we als persoon optimaal kunnen trainen en presteren.

De hoeveelheid energie is gemakkelijk te achterhalen. Indien we ons fit voelen hebben we voldoende energie. Indien we ons moe en lusteloos voelen, hebben we een tekort aan energie.

Maar hoe dikwijls komt het niet voor dat we ons wel fit voelen, maar dat we toch te kampen krijgen met tal van problemen. Hoe weten we dat we dat we goed bezig zijn?

Vragen die kunnen beantwoord worden door een meting via de AcuGraph.

Via Digital Meridian Imaging (computergestuurde meting) kunnen we de verdeling van de energie in ons lichaam meten. 
Hoe gaat een energetische screening in zijn werk?

Via een probe die is aangesloten op de computer meten we de huidweerstand van de 12 bronpunten van elke meridiaan. Meridianen zijn de kanalen die ons lichaam met energie (Qi) voorzien. In de praktijk komt dit erop neer dat er 12 punten gemeten worden aan de handen en 12 punten aan de voeten (6 aan de rechterkant en 6 aan de linkerkant). Deze korte test (het testen zelf duurt amper 5 minuten) wordt geanalyseerd en via berekeningen visueel in kaart gebracht op de computer.

Het grote voordeel van de AcuGraph is dat het een objectieve meeting is die de verdeling van de energie (Qi) in ons lichaam perfect visualiseert.
Wat is het resultaat van de meting?

Na de meting verschijnt onmiddellijk op het scherm een grafiek die de verdeling van de energie (Qi) in elke meridiaan in kaart brengt. Via verschillende vormen van interpretatie kan ik als acupuncturist precies tonen aan de cliënt(e) hoe het gesteld is met zijn/haar energieniveau.
Eén daarvan is de P.I.E. (Personal Integrated Energy), het persoonlijk energieniveau die een combinatie is van de hoeveelheid energie en de verdeling van die energie in de meridianen. Dit wordt uitgedrukt in één getal.

Maar naast de PIE, kunnen we ook de verdeling van energie volgens de vijf elementen, volgens Yin-Yang, volgens de orgaanklok en volgens verschillende ratio’s weergeven. Dit alles tesamen maakt dat we als therapeut en als patiënt een duidelijk beeld krijgen van het functioneren van ons lichaam.
Op die manier kan een cliënt(e) zijn/haar vorderingen volgen.


Wat doen we daar nu mee?

Om de dysbalans in ons lichaam te herstellen kunnen we beroep doen op verschillende therapieën.
Acupunctuur is de meest aangewezen therapie om ons energiesysteem terug in balans te brengen.
Maar het mooie aan de screening met de AcuGraph is dat er ook advies kan gegeven worden qua voeding, qua omgaan met emoties en qua structurele blokkades. Deze blokkades (op wervelniveau) worden ook getest. Via deze informatie kan er ook beroep gedaan worden op bv. een voedingsdeskundige, een psycholoog, een osteopaat,…

De gegevens en grafieken kunnen worden afgedrukt of doorgemaild naar samenwerkende therapeuten.