Burn-out en slapeloosheid


Wat is een burn-out?

Burn-out betekent letterlijk opgebrand zijn, door alle reserves zijn gegaan. Geen energie meer hebben. Burn-out wordt voorafgegaan door een lange periode van overbelasting door de combinatie van frustraties, stressfactoren en te hard werken. Het gevolg van de chronische overbelasting is dat men steeds meer moeite heeft om goed te kunnen functioneren. Om dit functioneren op peil te houden, moet men steeds harder werken. Hierdoor neemt de belasting geleidelijk toe en ontstaat er een neerwaartse spiraal.


Hoe ontstaat een burn-out?

Een burn-out ontstaat meestal in werksituaties door een chronische emotionele en lichamelijke overbelasting. Men wordt zwaarder belast dan men aankan. Deze overbelasting kan zowel kwalitatief (het werk wordt als te moeilijk ervaren) als kwantitatief (het werk wordt als te veel ervaren) zijn. Ook speelt bij het ontstaan van een burn-out het karakter van een persoon mee. Men kan denken aan de volgende karaktereigenschappen: moeite met nee zeggen, alles (te) goed willen doen, graag gewaardeerd willen worden, meer willen doen dan men kan etc.


Verschijnselen van een burn-out

Het belangrijkste verschijnsel is vermoeidheid gecombineerd met moeite met (in te) slapen. Mensen met een burn-out vertonen een negatieve en cynische houding en hebben een negatief zelfbeeld. Hiernaast kunnen de volgende klachten ontstaan: spierpijn, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, prikkelbaarheid, somberheid, moeilijk kunnen ontspannen, verhoogde arousal (op scherp staan), rusteloosheid en allerlei nerveuze tics. Ook kunnen er maag- en darmproblemen komen, versnelde hartslag of ademhaling, hyperventilatie, menstruatie- en potentiestoornissen, verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte en huidaandoeningen zoals eczeem.


Behandelingen bij burn-out

Op de eerste plaats is het belangrijk uit de neerwaartse spiraal te komen door bij te gaan tanken, op adem te komen, de rust te krijgen die men nodig heeft, het energieverlies aan te vullen. Vervolgens is het belangrijk te onderzoeken, vaak met hulp van mentale begeleiders, welke situatie op het werk verantwoordelijk is voor het ontstaan van deze neerwaartse spiraal en hoe ermee omgegaan kan worden, opdat ze zou opgelost kunnen worden en het energielek als het ware gedicht gaat worden.


Wat kan Acupunctuur doen bij burn-outklachten?

De belangrijkste klacht bij mensen met een burn-out is de grote vermoeidheid, de leegte aan energie. Hierin kan acupunctuur ondersteunen.
De acupuncturist prikt bepaalde punten aan die ervoor gaan zorgen dat het lichaam weer beter gaat functioneren, en daardoor weer effectiever werkt in de aanmaak van energie. Men helpt de energievoorraden weer aan te vullen. Als men meer energie krijgt, gaan alle fysiologische processen in het lichaam weer beter werken, waardoor de symptomen die horen bij ‘arousel’ = het op scherp staan, kunnen gaan afnemen. (Hierbij bedoelen we symptomen als slapeloosheid, verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, te gespannen spieren etc.)
Men kan zich meer ontspannen en daardoor weer meer ontspannen naar de situatie kijken, en gaan onderzoeken hoe men in deze neerwaartse spiraal gekomen is.

Bron: acupunctuur-baf.be 


Slapeloosheid

Het is mogelijk als therapeut een mechanisme te zien waarom mensen niet kunnen slapen: verstoring van de yin-yang balans, met dikwijls duidelijk aantoonbare mechanismen waarom dit zo is. De therapeut gaat dit nog verder uitdiepen dan enkel een verstoring in de yin-yang balans in het algemeen.
Hij heeft de kennis om dit nog meer toe te spitsen op de yin–yang balans in de verschillende organen. Zo is hart vuur en lever vuur bv. een belangrijke verstoring in het slaapmechanisme. Maar ook tekort aan bloed en yin in de lever, en het tekort aan bloed in hart.
In de praktijk kan hij u uitleggen wat dit precies inhoudt. Eenmaal als we daar zicht op hebben, kan er een efficiënte therapie opgestart worden. Het voordeel van acupunctuur is dat we in feite de wortels van het probleem aanpakken, en bovendien is acupunctuur dan vooral herstellend, en het is een veilige, opbouwende therapie.

Bron: acupunctuur-baf.be